Happy birthday wishes for friend in Marathi

Happy birthday wishes for friend in Marathi: “आपल्या मित्राच्या वाढदिवसाच्या अवसरी, आपल्या मनातील सख्ख्याने आणि सादर मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! आपल्या मित्राला खूप काही अभिवादन द्या, परंतु तोपर्यंत त्याच्या जीवनातील आणि आपल्या मित्राच्या संबंधातील सार्थकतेतील वाचकांसाठी आदर्श निवडा. आपल्या शब्दांमागे, आपल्या दिलातील भावना आणि आपल्या मित्राच्या आनंदातील छान जागतिकांसाठी, आपल्याला ह्या मराठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा संग्रहित करण्यात मदतीच्या आहे.”

Happy birthday wishes for friend in Marathi
Happy birthday wishes for friend in Marathi

Here you have Happy birthday wishes for friend in Marathi

Happy birthday wishes for friend in Marathi
Happy birthday wishes for friend in Marathi
 1. “मित्राच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्या जीवनात सुख, संपत्ती आणि समृद्धि असो.”
 2. “तुम्हाला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, मित्रा! आपल्या जीवनात आनंद, आशीर्वाद आणि केकच्या अशी पूर्ण जीवनदायक घडद्यात्रा सुरू होवो!”
 3. “माझ्या अपराधांच्या साथीसाठी, जन्मदिनाच्या शुभेच्छा! चला, या वर्षी आपले काम किंवा तीसरयाची कोणत्याही चुका करूया.”
 4. “आज आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, आपल्या परांपरिक पण पुन्हा पुन्हा प्रकारेल्या नकल्ल्या आहे. हॅपी बर्थडे!”
 5. “मित्र, आपल्या जन्मदिनाच्या आणि आपल्या आहेत, पिज्झा, व्हिडिओ गेम्स आणि आणखी अधिक पिज्झा! हॅपी बर्थडे!”
 6. “सर्वात उत्तम मित्राच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा! आपल्याला आपल्याच्या समोरील दिलेली श्रेष्ठच घडद्यात्रा असो हि शुभेच्छा!”
 7. “मित्र, आपल्याला विचारता येतो की, आपल्या विचाराच्या अधिक प्राचीन किंवा आधुनिक किंवा अधिक आदर्श नाही. हॅपी बर्थडे!”
 8. “आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, तुमच्या ज्यादा कूल किंवा प्रत्येकदिनी वाटत आहे. हॅपी बर्थडे, रॉकस्टार!”
 9. “सर्वोत्तम मित्राच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा! आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी तुम्हाला ज्यादा आशीर्वाद असो.”
 10. “मित्रांसाठी सर्वोत्तम आपल्याला आपल्याच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा. मस्त असो!”

More Happy birthday wishes for friend in Marathi

Happy birthday wishes for friend in Marathi
Happy birthday wishes for friend in Marathi
 1. “जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, मित्र! तुमच्या आयुष्यात आनंद, सौख्य, आणि सर्व काही मिळालं पाहिजे!”
 2. “मित्र बनण्याच्या साथीसाठी, आपल्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा! चला, तुमचे सप्ताह किंवा वर्ष किंवा सदीतल्या कोणत्याही गोष्टीत चुका करूया.”
 3. “आज आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, आपल्या परंपरिक पण पुन्हा पुन्हा प्रकारेल्या नकल्ल्या आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!”
 4. “मित्र, आपल्याला विचारता येतो की, आपल्या विचाराच्या अधिक प्राचीन किंवा आधुनिक किंवा अधिक आदर्श नाही. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!”
 5. “आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, तुमच्या ज्यादा कूल किंवा प्रत्येकदिनी वाटत आहे. हॅपी बर्थडे!”
 6. “सर्वोत्तम मित्राच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा! आपल्या जीवनात सुख, सौख्य, आणि सर्व काही मिळालं पाहिजे.”
 7. “मित्र, आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, आपल्या मनापासून आणि आपल्या जीवनापासून सर्व आपल्या पसंतीने भरलेलं आहे.”
 8. “आपल्या मित्राच्या जन्मदिनाच्या दिवशी, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! तुमच्या विशेष दिवशी आपल्या जीवनात आनंद आणि मनापासून स्मित देऊ!”
 9. “मित्र, आपल्या जन्मदिनाच्या दिवशी, आपल्या सर्व सप्ताहाच्या आपल्या जीवनात सुख, सौख्य, आणि आणखी सर्व काही मिळालं पाहिजे.”
 10. “जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, मित्र! आपल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांमध्ये सदाचारणा आणि स्नेहाचे अभिवादन आहे.

Happy birthday wishes for friend in Marathi

Happy birthday wishes for friend in Marathi
Happy birthday wishes for friend in Marathi
 1. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं आनंद, सुख, आणि समृद्धीनंतर असो, हे माझं कडंबरं!
 2. तुमचं वाढदिवस सजवलं, सुंदर आणि आनंदाने भरपूर असो, हे ईश्वरकडून माझं श्रेय!
 3. आज तुमचं दिवस, तुमच्या आणि तुमच्या परिवाराचं अत्यंत आनंददायक असो!
 4. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं आयुष्य सुखद, समृद्धिशील, आणि सजवलं हे प्रार्थना!
 5. तुमचं हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्या आयुष्यात यश, आनंद, आणि समृद्धी भरलं, हे माझं इच्छाशील!
 6. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं आनंदपूर्ण व रंगीन आयुष्य असो, हे माझं कामना!
 7. तुमचं हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं वाढदिवस तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, आणि प्रेमाचं अवसर देतं हे माझं इच्छाशील!
 8. जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! तुमचं आयुष्य सुख, समृद्धी, आणि सजवलं हे माझं मंगलकामना!
 9. तुमचं हार्दिक शुभेच्छा! जन्मदिवसाच्या दिनी तुमचं आनंदपूर्ण, समृद्धीशील आणि मनोहर असो हे माझं कामना!
 10. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा! तुमचं वाढदिवस सुखद, समृद्धीशील, आणि खूप खूप मिठासाने भरपूर असो, हे माझं कडंबरं!
 11. तुमचं जन्मदिवस हे आपलं आनंद भरपूर असो, तुमचं सर्व क्षण सुखद आणि आनंदाने भरलं हे माझं श्रेय!
 12. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं आनंद, सुख, आणि समृद्धीशील असो, हे माझं ईश्वरकडूनचं आशीर्वाद!
 13. तुमचं वाढदिवस खूप खूप शुभेच्छा! तुमचं आयुष्य सुख, समृद्धीशील, आणि सर्व क्षण आनंदाने भरपूर असो, हे माझं मंगलकामना!
 14. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमचं आनंदपूर्ण, समृद्धीशील, आणि खूप खूप मिठासाने भरलं हे माझं कडंबरं!
 15. तुमचं जन्मदिवस हे तुमचं आनंद भरपूर असो, तुमचं सर्वस्व खूप खूप सजवलं हे माझं ईश्वरकडूनचं कामना!

Happy birthday wishes for friend in Marathi

 1. “वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, माझं मित्र! तुमचं आनंद, सुख, आणि समृद्धीनंतर तुमच्या जीवनात अशीच खूप सुखे आणि मनपुरतंत्र असो ही कामना!”
 2. “तुमचं वाढदिवस खुप खुप शुभेच्छा! भगवान तुमचं आनंद, सुख, आणि समृद्धीनंतर तुमच्या जीवनात अशीच अनेक सुखे आणि मनपुरतंत्र असो, ही कामना!”
 3. “तुमचं वाढदिवस हर्ष आणि उत्साहाने मांडलं असो, ह्याचं मला खूप आनंद होईल. हार्दिक शुभेच्छा, मित्र!”
 4. “आपलं दोस्तीनंतर वाढदिवस होणं असलं, माझ्या जीवनात एक अद्भुत आणि खास दिवस आहे. हार्दिक शुभेच्छा!”
 5. “तुमचं वाढदिवस नक्कीच खूप धूप-छाया घेतलं असो, ह्याचं आमचं कड़ील शुभेच्छा! आपलं मित्रत्व इतकं अद्भुत आहे की एकदम काही सांगायला हवं नाही, हा त्याचं एक उदाहरण आहे.”
 6. “तुमचं हृदय आनंदे भरलं असो, तुमचं विचार निरंतर उत्साही असो, ह्या दिवशी तुमचं वाढदिवस होईल हे चांगलं! हार्दिक शुभेच्छा!”
 7. “तुमचं वाढदिवस एक नवीन वर्ष, एक नवीन आरंभ, आणि नवीन साथीपनाचं प्रतीक असो! हार्दिक शुभेच्छा, मित्र!”

Happy birthday wishes for friend in Marathi

 1. “तुमचं वाढदिवस हे मला हर्षित करतंय आणि तुमचं हृदय आनंदाने भरतंय, ह्याचं चांगलं! हार्दिक शुभेच्छा, मित्र!”
 2. “तुमचं हंसीचं स्वरुप, तुमचं सौख्य आणि समृद्धीचं सौभाग्य आहे, ह्या तुमचं वाढदिवस दिनी चांगलं करो हे आमचं ईश्वराचं कामना! हार्दिक शुभेच्छा, मित्रा!”
 3. “तुमचं वाढदिवस हे माझं मित्र होन्याचं अर्थ आहे की हरविलेलं आनंद वापरून पुन्हा प्राप्त करणारं, ह्या तुमचं वाढदिवस दिनी आमचं विशेष आशीर्वाद!”
 4. “तुमचं वाढदिवस माझं आनंद बढवायचं असं नका, हाचं दिवस हाचं आपलं आनंद होणं आणि तुमचं सर्वांचं प्रिय होणं हे माझं इच्छितं! हार्दिक शुभेच्छा!”
 5. “तुमचं वाढदिवस आपलं मन मोहित करतंय, ह्याचं आपलं जीवन सुखमय आणि खास बनवायचं असं नका. हार्दिक शुभेच्छा, मित्र!”
 6. “तुमचं वाढदिवस तुमचं सर्वांचं प्रिय दिवस आहे, ह्या दिनी तुमचं आनंद आणि उत्साह वाढवून द्यावं, हाचं माझं ईश्वराचं कामना!”
 7. “तुमचं वाढदिवस हे मला हर्षाने भरतंय आणि तुमचं मित्रत्व माझ्या जीवनात एक सुंदर रंग भरतंय. हार्दिक शुभेच्छा!”
 8. “तुमचं वाढदिवस हे तुमचं आनंद आणि उत्साह निरंतर वाढवून द्यावं, ह्याचं मलं ईश्वराचं कामना! हार्दिक शुभेच्छा, मित्रा!”
 9. “तुमचं वाढदिवस हे माझं मित्र होन्याचं अर्थ आहे की ह्या दिनी माझं आनंददायक आणि अद्वितीय आहे. हार्दिक शुभेच्छा!”
 10. “तुमचं वाढदिवस हे माझं मित्र होतं, ह्याचं अर्थ आहे की तुमचं जीवन सुखमय आणि खास बनवून घेतलं आहे. हार्दिक शुभेच्छा, मित्र!”

Conclusion(click here for images)

Happy birthday wishes for friend in Marathi: “आपल्या मित्राच्या वाढदिवसाच्या खास दिवसी, तुम्ही तुमच्या मित्राला आपल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्या आणि त्याला ह्या विशेष दिलेल्या शब्दांमागे आणि आपल्या सौंदर्यपूर्ण भावनांमागे आणि आपल्या मान्यतांमागे अभिवादन द्या. हे एक छान संबंध आहे, आणि ह्या आपल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांमध्ये छान आणि आपल्या मित्राच्या हृदयातील आदर्शनांच्या साथीतल्या मनापासून तुम्ही साथीक आहात. ह्या मराठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मदतील्या तुम्हाला ह्या विशेष अवसरावर खूप आनंद आणि मनापासून स्मित देऊ शकतात.”

Leave a Comment